Υπηρεσίες

Η Εταιρεία INTRADER – TRADING SERVICES μελετώντας και κατανοώντας τις απαιτήσεις των καιρών, του σύγχρονου εμπορίου αλλά και τις ανάγκες των πελατών 

της για ευελιξία στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, σχεδίασε και προσφέρει υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών στον τομέα των Εισαγωγών και Εξαγωγών.

Η INTRADER λειτουργεί ως Διαμεσολαβητής μεταξύ των Πωλητών και των Αγοραστών σε Διεθνής Εμπόριο. Σκοπός της Εταιρείας είναι να κλείνει τις συμφωνίες 
μεταξύ τους, να δειγματίζει προϊόντα, ερευνώντας την αγορά να διαπραγματεύεται τις συμφέρουσες τιμές, την καλύτερη ποιότητα του προϊόντος, με την 
ανάλογη ποσότητα και τους πιο ιδανικούς τρόπους πληρωμής.

Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες Εταιρείες Διεθνής Μεταφοράς προσφέρουμε λύσεις στον πελάτη μας, εξασφαλίζοντας του την έγκαιρη, οικονομική και 
ασφαλή μεταφορά των προϊόντων του.

ΑΡΙΣΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΣΥΝΕΠΕΙΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ, ΑΡΙΣΤΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ είναι οι πρωταρχικοί μας στόχοι και το κεφάλαιο μας.